Me har fokus på måla dine

Velkommen til Voss Oppmåling AS

Ein erfaren leverandør av kart-og oppmålingstenester for kundar innan bygg og anlegg, stat, kommunar, private utbyggarar og privatpersonar i Hordaland og omland.

Kvifor velje oss som samarbeidspartnar

 • Me har svært kvalifiserte og dyktige medarbeidarar

 • Me er løysingsorienterte og fleksible i vårt arbeid

 • Me har høg produktivitet og utfører oppdrag raskt

Tenester

Riktig samarbeidspartnar for viktig arbeid.

Me tilbyr

 • Innmåling

 • Utstikking

 • Tunnelstikking

 • Masseberekning

 • Maskinstyring

 • Kart

 • Plassering av tiltak

 • Privat grenseavtale

 • Dokumentasjon

 • NVDB/FKB

 • 3D- visualisering

 • Scanning

 • Situasjonsplan

 • Oppmålingsforretningar jfr. matrikkellova (for kommunar)

For meir informasjon eller bestilling av våre tenester, kontakt oss på post@vossoppmaaling.no eller ring 40 00 11 48.

Prosjekter

Me har levert mange små og store oppdrag gjennom åra som er gått. Her er eit utval av spennande prosjekter me har fått vera med på.

Vossapakko veg – og tunnelprosjekt på E16 for Flage Maskin AS. 

Oppgradering Gudvangatunnelen på E16 for Flage Maskin AS. 

Vasskraftverk i Jordalen for Flage Maskin AS. 

Vasskraftverk på Gosland/Voss for Flage Maskin AS. 

Vossabadet for Constructa Entreprenør AS.

Nye Voss Gymnas for Constructa Entreprenør AS. 

Nye Voss vidaregåande skule for Hent AS. 

Parkeringshus i Voss sentrum for Backe Bergen AS. 

Hangursvegen Terrasse for Backe Bergen AS. 

Voss stasjon/Voss knutepunkt for Backe Bergen AS. 

Park Panorama for Montasjekompaniet AS. 

Leiligheitsbygg og rekkehus i Nyrefeltet på Voss for Arkobygg AS og Nyrefeltet AS. Vasskraftverk i Jordalen for Contexo AS. 

Bru og vegprosjekt på Bjørgum or Contexo AS. 

Veg – og rassikringsprosjekt i Romarheimsdalen for Contexo AS. 

Rv13 Deildo (Statens vegvesen); rassikring og utviding av veg for Contexo AS.

Fv49 Strandebarm; ny betongbru for Contexo AS. 

Fv300 Tyssevikvegen (Ulvik kommune); veg og VA for Contexo AS.

Fv45 Røyrdalen i Rogaland (Statens vegvesen); tunnelforskjæringer for Contexo AS. 

Fv7 Hjartå kulvert på Kvamskogen (Statens vegvesen); for Contexo AS. 

E39 Litlabøkrysset på Stord (Statens vegvesen); veg, VA og kulvert for Contexo AS. 

Dokumentasjon og data for vegprosjekt Fv848 Rolla i Harstad (Statens vegvesen); rassikring og utviding veg for Contexo AS. 

Fv251 Hellefossbrua i Etnedal (Statens vegvesen); veg og bru for Contexo AS.

Fv33 Tonsåsen og Bjørgo (Statens vegvesen); 11km veg, bru og 3 kulverter for Contexo AS.

E16 Fretheim og Onstad tunnelen (Statens vegvesen); tunneloppgradering for Flage Maskin AS og Vinje Industri AS.

Riggplassar Modalen-Mongstad (BKK) for Flage Maskin AS. 

Karibyen på Voss; tomter, veg og VA for Flage Maskin AS. 

Gullfjordungsvegen (Voss kommune); veg og VA for Flage Maskin AS.

Rv13 (Statens vegvesen); fjernstyrt skilting til Bømoen (Voss) for Flage Maskin AS. 

Ny Rema 1000/Toyota bygg Palmafossen på Voss for Flage Maskin AS.

Dokumentasjon og data på TS-tiltak kontrakt (Statens vegvesen) for Bulken Maskin AS. 

Løvstien (Bergen kommune) ny turveg for Bulken Maskin AS.

Omsorgsbustader i Vik i Sogn for OL kythe AS. 

Klausabakken barnehage for OL kythe AS. 

Oppgradering av Vaksdal stasjon på Bergensbanen for OL kythe AS. 

Leiligheitsbygg i Elvegata/Voss for Stoltz Entreprenør AS. 

Ny gangkulvertkryss Ringheimsvegen/Bergensbanen for T Engene AS.

Storhaugekspressen skiheis i Myrkdalen fjellandsby AS for Taubaneteknikk AS. 

Kamben leiligheitsbygg i Myrkdalen fjellandsby for Betonmast hæhre Bergen AS. Utviding Amfi kjøpesenter Voss for Consto Bergen AS. 

Nye Dale barne – og ungdomsskule for Consto Bergen AS, Arkobygg AS og Bulken Maskin AS. 

Skivegar og skibru for Skistar Hemsedal. 

Oppmålingsforretningar etter matrikkellova for Kvam herad, Lærdal kommune, Vik kommune og Sogndal kommune. Har også ei lang liste over oppdrag for store og små entreprenører, arkitektar, stat, kommune, byggjefirma, privatpersoner med meire.

Voss Oppmåling AS

Kven me er

Bedrifta vart starta i 2012 av Asle Mykkeltveit og Nils Martin Seim. Me er i dag 3 tilsette, Asle Mykkeltveit, Nils Martin Seim og Robert Asphaug som alle har brei erfaring og kompetanse innan oppmålingstenester.

Kva me driv med

Voss Oppmåling AS leverer kart-og oppmålingstenester for byggjeverksemder og entreprenører, stat og kommune, og mindre oppdrag for privatpersonar.

Kor me er

Vårt arbeidsområde er i hovudsak Hordaland, men tek gjerne på oss arbeid utanom fylket etter avtale.

Godkjenning

Voss Oppmåling AS er godkjend for ansvarsrett innan:

 • Prosjektering av Oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 2

 • Utførelse av Innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 3

Logo av ansvarsrett, sentralt godkjent

Har du eit oppdrag du ynskjer utført?

Kontakt oss!

Voss Oppmåling AS

Bjørkemoen 46,
5709 Voss

 400 01 148
 post@vossoppmaaling.no